درباره حوزه

حوزه علمیه حضرت قائم(عج) از سال 1347 توسط حضرت آیت الله سید علی اصغر هاشمی علیا در دوبخش برادران و خواهران آغاز به کار نمود.