معاونت پژوهش

شرح وظایف معاونت پژوهش:

1. اداره امور پژوهشی مدرسه؛

2. برنامه­ریزی امور پژوهشی با هماهنگی شورای پژوهش و همکاری سایر معاونت­ها؛

3. نظارت بر حسن اجرای برنامه­ها، مقررات و آیین­نامه­های پژوهشی؛

4. پیشنهاد آیین­نامه­های مورد نیاز، به شورای پژوهش؛

5. ارزیابی عملکرد پژوهشی طلاب؛

6. ارائه خدمات پژوهشی؛

7. ارزیابی و سنجش توانمندی علمی و پژوهشی دانش­آموختگان؛

8. همکاری در برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها و کنفرانس­های علمی پژوهشی و ...؛

9. گسترش و اشاعه فرهنگ پژوهش بین طلاب و اساتید؛

10. پیشنهاد بودجه سالیانه به مدیر واحد آموزشی؛

11. ارائه گزارش­های موردی و دوره­ای از فعالیت­های معاونت پژوهش به شورای پژوهش؛

12. پیشنهاد اولویت­های پژوهشی واحد آموزشی، به شورای پژوهش؛

13. ارتباط و همکاری با سایر نهادها برای شکوفایی فعالیت­های تهذیبی و تربیتی؛

14. تهیه متن تبلیغات معاونت(بروشور، بنر و ...) و ارائه به واحد روابط عمومی جهت چاپ و نصب.