درس اخلاق

 

سال تحصیلی 97-96
ترم اول ترم دوم
17 مهر صوت متن 18 دی صوت متن
24 مهر صوت متن 25 دی صوت متن
1 آبان صوت متن 11 بهمن صوت متن
8 آبان صوت متن 16 بهمن صوت متن
22 آبان صوت متن 23 بهمن صوت متن
29 آبان صوت متن 7 اسفند صوت متن
13 آذر صوت متن 14 اسفند صوت متن
20 آذر صوت متن 21 اسفند صوت متن
11 دی صوت متن 20 فروردین صوت متن
  27 فروردین صوت متن
3 اردیبهشت صوت
10 اردیبهشت صوت متن

 

در 11 بهمن 96 درس اخلاق با حضور مهمان برگزار شده است.

سال تحصیلی 98-97
ترم اول ترم دوم
2 مهر صوت متن 17 دی صوت متن
9 مهر صوت متن 1 بهمن صوت متن
16 مهر صوت متن 8 بهمن صوت متن
23 مهر صوت متن 29 بهمن صوت متن
21 آبان صوت متن 6 اسفند صوت متن
28 آبان صوت متن 13 اسفند صوت
12 آذر صوت متن 20 اسفند صوت متن
19 آذر صوت متن 19 فروردین صوت متن
  26 فروردین صوت متن
2 اردیبهشت صوت متن
9 اردیبهشت صوت متن

در 12 آذر 97 درس اخلاق با سخنرانی حجت الاسلام سیدحمید میرباقری برگزار شده است.

در 8 بهمن 97 درس اخلاق با سخنرانی حجت الاسلام شاه جعفری برگزار شده است.

در 13 اسفند 97 درس اخلاق با موضوع امر به معروف و نهی از منکر برگزار شده است.

 

سال تحصیلی 99-98
ترم اول ترم دوم
25 شهریور صوت متن - - -
1 مهر صوت متن - - -
8 مهر صوت متن - - -
15 مهر صوت متن - - -
13 آبان صوت متن - - -
20 آبان صوت متن - - -
27 آبان صوت - - - -